۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

معرفي راديو زندگي

نام رسانه : راديو زندگي


فريكانس : 90.9 FM

 نشرات در شبانه روز : 24 ساعت

ساحه پوشش به كيلومتر: در حدود 40 كيلومتر 

شبكه محلي براي هرات.

تشکیلات

1. مسوول عمومي شبكه نشراتي زندگي  2. مدير مسوول راديو   3. متصدی برنامه ها  4. مسوول ستدیوی نشر
5. گوینده رادیو   6. بازار یاب 7. همکارتخنيکی ستديو
8. گزارشگران 9. همکارآرشيف 10. اديتور
11. مسوول ستديوثبت
12. مسئول ورکشاپ (مسئول ورکشاپ ترميم وسايل )   13. مسئول تخنيکی
14. مسئول آي تي   15. محافظين دفتر  16. نويسنده گان مقالات

در این رادیو به تعداد شانزده نفر منحیث کارمندان دایمی تمام وقت در بخش های مختلف مصروف کار میباشند، که پروگرام های مختلف را تهیه و آمادة نشر میسازند. ادارة رادیو سعی دارد تا از افراد بیرونی بصورت حق الزحمه و همكاران افتخاري نيز حداکثر استفاده را نموده، از تراکم کارمندان دایمی جلوگیری نماید.

طرح اساسی برنامة نشراتی رادیو زندگي

هدف اساسی ما انتقال آگاهی و تامین دسترسی عامة مردم به معلومات در زبان های ملی از طریق یک رسانة بیطرف و آزاد رادیویی و تلاش مداوم برای حفظ ارزشها و انکشاف فرهنگی و اجتماعی کشور می باشد.

اهداف نشراتی رادیو زندگي:

1-تامین دسترسی مردم به معلومات عامه و جریانات روزمرة کشور

2-نشر برنامه های تعلیمی، آگاهی و ارایة مهارت ها برای امور زنده گی و معیشت مردم

3-خدمت به فرهنگ کشور، آگاهی مردم از داشته های کلتوری و هنری جامعة ما

4-آگاه نمودن مردم از وضع فرهنگی جامعه و دادن خود آگاهی به آنها

5-تشویق و سره سازی موسیقی افغانی در جنب داشته های فرهنگی و هنری دیگر کشور

6-ولایات مختلف افغانستان آلات مشخص موسیقی و ساز و آواز مختص به خود را دارند که در این زمینه تا کنون کار اساسی و بنیادی کمتر صورت گرفته است، تلاش خواهیم کرد که در این راستا گام های سودمند و برجسته برداریم، تا مردم ما از وضع و سوابق هنری جامعة خود آگاه شوند.

7-در مورد مسایل فلکلور قصه ها و افسانه ها و شعر و تصنیف نیز تا کنون کاری برجسته صورت نگرفته است سعی خواهیم کرد که تا جوانان کشور را با این پدیده های فرهنگی و تاریخی آشنا سازیم.

8-آگاهی افراد و اشخاص یک ولایت از داشته های فرهنگی، هنری و فلکلوری ولایات دیگر یکی از اهداف نشراتی ما را تشکیل میدهد.

9-رعایت قوانین اسلامی و احترام گذاشتن به آن.

10-آشنایی با شعرا، نویسنده گان و اهل هنر هدف دیگری است که رادیو زندگي در زمینة نشرات می کند.

11-از آنجا که بیسوادی و عدم دسترسی به کتاب، روزنامه و مجله در شرایط فعلی جامعة ما مشکل اساسی مردم ما میباشد. این رادیو تلاش خواهد کرد که روی اهداف مشخص زنده‌گی خازندگيده‌گی، وقایه از امراض، چگونگی تعاملات اجتماعی، آگاهی از حقوق و وجایب افراد، اشتراک در زنده گی جامعة مدنی و احساس مسؤولیت در برابر وطن و مردم کار نماید. تشویق در حفظ و نگهداشت داشته های فرهنگی، تأمین وحدت ملی و احترام به قوانین و آگاهی از آنها را تبلیغ خواهد کرد.

12-رادیو زندگي مطابق موازین و معیار های بین المللی ژورنالیزم و اصول اخلاقی آن کار خود را عیار کرده است .

13-آگاهی از جامعة جهانی و اصول جهانی حقوق بشر از جمله کار های سودمند این رایو می با شد .

14-ثبت و نشر آهنگ های جدید و احیای موسیقی و هنر دیروز یکی از اهداف نشراتی ما را تشکیل میدهد.

15-رادیو زندگي با وسایل و امکانات کمپیوتری بصورت نشرات دوامدار در خدمت مردم خود قرار دارد.

16-بخش خبری این رادیو مطابق قوانین جاری کشور عیار شده است .

17-این رادیو بخاطر ایجاد سهولت های عامه اعلانات مختلفی را که با اخلاق و قوانین کشور ما مغایرت نداشته باشد، نشر می نماید .

18-بخاطر سرگرمی سالم جوانان و نوجوانان و اطفال برنامه های سودمند را پیشکش می نماید .

19-این رادیو نشرات سالم و مفید سایر ارگان های نشراتی را بخاطر ارتقای سطح فرهنگی مردم ما پخش خواهد کرد، در حیطة همکاری های متقابل.

20-بیطرفی و حفظ کرامت انسانی اهداف عمدة ما را تشکیل میدهد.

وسایل تخنیکی رادیو زندگي:
این رادیو با وسایل تخنیکی ذيل مجهز میباشد.

1-استدیو های ثبت و نشر 2-کمپیوتر ها و وسایل تولید برنامه های رادیویی 3- دستگاه هاي ثبت صدا 4-مایکروفون

5- مني ديسك   6-رایترها   7 -ترانسمیتر - مكسر و ديگر وسايل نشر


چگونگی تمویل بودیجه رادیو زندگي:

چون رادیو زندگي یک اداره غیر دولتی و كاملا شخصي و ازاد ميباشد بناأ برای پیش برد امور رسانه یی خویش ، اين اداره دارای بخش های مارکیتینګ و بخش فند رایزینګ میباشد. که معمولا با پیش کش نمودن نرخ های مناسب به مارکیت فعالیت های خود را به پیش برده و همچنان در موارد که شامل پالیسی نشراتی رادیو زندگي میباشد بخش فند رایزینګ نیز با ادارات مختلف کار نموده و از این طریق در کل هم بخش مارکیتینګ و هم بخش فند رایزینګ با هم فعالیت نموده و در نتیجه ان رادیو زندگي تغذیه میګردد.

اداره راديو زندگي حاضر است براي تمويل بودجه خويش با تمام موسسات دولتي و غير دولتي با ارائه قيمت مناسب جهت نشر اگاهي هاي عامه شان كه ممانعت قانوني براي نشر نداشته باشد همكاري نمايد.

در كنار منبع درامد مالي همچنان يكي از اهداف نشر برنامه هاي اگاهي عامه از قبيل مسايل حقوق بشري ، پيام هاي صحي ، علمي ، انتخاباتي و امنيتي از طريق اين راديو ، تنوير اذهان عامه و ارتقاي ظرفيت هاي علمي مردم عزيز ما است. لهذا اين راديو با كمترين هزينه حاضر به نشر اينگونه پيام ها ميباشد.

امکانات برای توسعة رادیو زندگي

رادیو زندگي از جمله رسانه های است که تلاش دارد در دسترس مردم و مخصوصا انان که در ساحات دور دست زنده ګی میکند کار نماید. و این فعالیت یکی از جمله اهداف رادیو زندگي میباشد . که به کمک خداوند متعال الی الحال توانسته که دامنه نشراتی خویشرا تا حدود چهل كيلومتر مركز و اطراف ولايت هرات را هموار سازدو همچنان که سعی خواهد نمود که با فراهم نمودن امکانات بودیجوی بتواند به تمام افغانستان نشرات 24 ساعته خویشرا داشته باشد.

مناطق وولسوالي هائيكه فعلا تحت پوشش رادیو زندگي میباشد عبارت اند از :

ولسوالي هاي 1: انجيل  2 گذره  3 پشتون زرغون  4 قسمت هاي كمي از كروخ   5 قسمت كمي از مناطق شاه بيد
مربوط ولسوالي ادرسكن    6  قسمتي هايي از مربوطات زنده جان  و بصورت عموم تمامي نواحي ده گانه شهر هرات

درنظر است براي هرچه بيشتر و بهتر در تماس شدن با مردم جدا از تماس هاي تليفوني مستقيم همچنان صندوق هاي نظريات را نيز در نقاط مختلف شهر و ولسوالي هاي هرات نصب نمائيم.

تمام فعاليت اين رسانه آزاد ؛ غير وابسته و مستقل ميباشد و تا كنون از هيچ مرجع داخلي ويا خارجي كمك مالي ويا تخنيكي نگرفته است.

تقسیم اوقات نشر برنامه های رادیو زندگی 90.9 اف ام

1-برنامه زندگي پيامبر ( از ساعت 7 تا 8 صبح ) این برنامه حاوي  زندگينامه و سيرت پيامبر بزرگ اسلام است كه بصورت زنده و مستقيم نشر ميگردد.

2 - صبح بخير هرات : از ساعت هشت الي نه و نيم صبح همه روزه بصورت زنده . برنامه اجتماعي در بر گيرنده مشكلات مردم بخصوص قشر جوان ، مسايل اجتماعي ، بخش اموزشي ، اصطلاحات سوچه هراتي ، طنز و فكاهيات .و نشر مواد اموزشي به صورت مسابقه اي جهت بالابردن سطح معلومات عمومي مردم . در اخير هفته يك نفر برنده دارد

3: زندگي و زيبائي ها : 10 تا 11 صبح .برنامه اجتماعي و فرهنگي  است . پيامها و گفتني هاي مفيد مردم ، طرح يك موضوع مشخص از سوي مجري برنامه . بصورت زنده نشر ميگردد.

4-  11 تا 12 اهنگهاي مورد علاقه مردم .

5: چشمه سار هدايت  : هر روز  از ساعت 12 تا يك بعد از ظهر : برنامه ديني حاوي تفسير و ترجمه ايات قرانكريم و بيان دلايل نزول ايات و پاسخ به سوالات شرعي مردم ، نشر مستقيم.

 6: برنامه يك تا بيست : از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر . همه روزه حاوي سوالات مختلف ذهني ، ضرب المثل ها ، زبان شكنك ، فكاهيات ، زمزمه ها - برنامه اموزشي و تفريحي  بصورت زنده .7: تفكر : ساعت 2 -3 بعد از ظهر . برنامه اي كاملا معلوماتي و فكري است . در هفته يك برنده نيز دارد با اهداي جايزه.


8:برنامه  ما وشما ( از ساعت 3 تا4 عصر همه روزه) برنامه اي اجتماعي ، تفريحي و در عين حال اموزشي . مجري با شنونده صحبت هاي خودماني و سوالات مختلف در مورد مسايل روز دارد.


9:  يو سلام يك پيام  : 4 تا 5.30 عصر برنامه اي فرهنگي ، اجتماعي و تاحدي تفريحي  بطور زنده نشر ميشود.

10: كودكانه : برنامه اي مخصوص اطفال 5.30 تا 6.30 عصر . به گردانندگي  دوطفل  ده تا دوازده ساله است. در مورد هر انچه به اطفال ارتباط دارد ، بخصوص نشر مطالب معلوماتي ، اموزشي ، اخلاقي و حقوق اطفال . در اين برنامه اطفال خود شان با برنامه تماس ميگيرند و روي موضوعات مختلف صحبت ميكنند.11 : ساعت هفت تا هشت و نيم شب : تكرار برنامه صبح بخير هرات و بعضا ديگر برنامه هاي اجتماعي .

12: روزنه ي اميد: مخصوص معلولين . يكشنبه ها 2-3 با اجراي دو معلول.اين برنامه مخصوص معلولين است. در اين برنامه توانائي معلولين انعكاس داده ميشود و هر هفته يك معلول توانا با حضور در استديو به معرفي گرفته ميشود. همچنان روي مشكلات معلولين از زبان خود شان صحبت ميشود و نظر كارشناسان نيز گرفته ميشود. در اخير هر هفته يك نفر به قيد قرعه كه بيشتر در برنامه سهم گرفته و به سوالات مجري ها پاسخ داده باشد جايزه داده ميشود.

13: در سكوت شب – اشعار و دكلمه هاي شنونده ها بصورت مستقيم و اهنگ هاي ارام همه شب 9.00 تا 10شب.

14: غزليات و اهنگ هاي ارام – 10 شب الي 6 صبح

برنامه هاي ديگر كه در جريان هفته نشر ميگردد. 

15 : افغانستان – برنامه اي زنده و پر محتوا در مورد تمام ولايات افغانستان – معلوماتي هفته اي يك روز نشر ميشود .

16 : صحت وزندگي – برنامه اي صحي هفته اي يك روز نشر ميشود. شامل مطالب و معلومات صحي .

17: صبح جمعه باشما – برنامه اي كاملا تفريحي و ذوقي روز هاي جمعه 8 تا 10 صبح زنده

18 –  رويداد هاي ورزشي . هفته اي يك روز پنج شنبه ها.

19: عصر جمعه با شما – جمعه ها 5 تا 7 عصر – زنده . تماس هاي مردم از تفريح گاه ها و طنز و فكاهيات.

20 :دمي با دوستان . جمعه ها ساعت 10 تا 11 صبح – مهمان برنامه يك شخصيت مطرح است و بصورت زنده صحبت ميشود با شركت دادن شنونده ها .

برنامه هاي روي دست گرفته شده = ميز گرد ها در مورد مشكلات مردم و دريافت راه حال از طريق جواب مسوولين ، هفته يك روز در اخير هفته .


بررسي وضعيت اطفال خياباني : بيان داستان هاي واقعي زندگي اطفال از زبان خود شان ، ثبت برنامه در داخل بازار در جريان فعاليت اطفال.


برنامه اي جديد روي دست است براي زنان كه شامل تمام موضوعات زنان است. بزودي

 راديو زندگي يك رسانه ي كاملا آزاد و مستقل است كه تمام سرمايه گذاري اين راديو را چند تن از جوانان پرتلاش هرات انجام داده اند و تا كنون از هيچ مرجع و منبع تمويل كننده داخلي و يا خارجي حمايت نميشود.

قرار است در اينده نزديك شبكه تلويزيوني زندگي نيز نشراتش را در ولايت هرات اغاز نمايد.

ادرس هاي تماس

zendagyfm@yahoo.com

zendagyfm@gmail.com

0797909023

راديو زندگي در هرات 90.9 اف ام

سلام دوستان عزيز

راديو زندگي افتخار دارد كه در مدت كمتر از سه ماه توانست در خانه اكثر مردم با فرهنگ هرات باستان راه يافته و خود را عضو فاميل ديگر رسانه هاي پرافتخار كشور قرار دهد.

از همه شما عزيزانيكه راديو زندگي را ميشنويد سپاسگذاريم

فريكانس 90.9 اف ام بطور 24 ساعته ميزبان شما گراميان خواهد بود.

تيم كاري راديو زندگي به شما اوقات خوش ارزو دارد.